به وبسایت موسسه زبان آموزان پیشرو خوش آمدید
آموزش خصوصی، حضوری و آنلاین
زبان دانمارکی در سفر

زبان دانمارکی در سفر

یکی از اصلی ترین دغدغه های سفر به کشورهای خارجی، توانایی صحبت کردن به زبان رسمی آن کشورهاست. احتمالاً اولین راه حلی که به ذهن هر مسافری می رسد، یادگیری کامل زبان کشور مقصد باشد. اما واقعاً چند نفر را می شناسید که به بیش از یک یا دو زبان خارجی مسلط باشند؟ این در حالی است که در دنیای امروز ممکن است که لازم باشد که حتی در طی یک مدت کوتاه، به چندین کشور مختلف با زبان های رسمی متفاوت سفر کنید. در این صورت، به نظر می رسد که یادگیری زبان همه این کشورها منطقی نیست. اما راه حل چیست؟!

با یادگیری کلمات و عبارات کاربردی، لذت سفر را دوچندان کنید.

هرچند یادگیری تمام زبان ها غیرممکن به نظر می رسد، اما برای یک سفر کوتاه مدت به یک کشور خارجی، اصلاً لازم نیست که به زبان آن کشور تسلط کامل داشته باشید. به خصوص اگر قصد سفر به یک کشور اروپایی مثل دانمارک را دارید، هیچ نگرانی ای در مورد زبان نداشته باشید. پیشنهاد ما برای آشنایی با زبان دانمارکی و در عین حال، جلوگیری از صرف وقت بیش از اندازه، یادگیری و استفاده از یک سری کلمات و عبارات دانمارکی کاربردی در طول این سفر است. مطمئن باشید که با انتخاب درست این عبارات، این سفر برایتان تبدیل به یک خاطره فراموش نشدنی خواهد شد.زبان دانمارکی در سفر

برای آشنایی بیشتر با روش استفاده از زبان دانمارکی و به طور کلی ارتباط با مردم دانمارک در سفر، به هیچ وجه مطالعه ادامه این پست از مرکز تدریس خصوصی زبان دانمارکی زبان آموزان پیشرو را از دست ندهید.

با کمی صحبت به زبان دانمارکی، همه را شگفت زده کنید!

جالب است بدانید که تقریباً تمام مردم دانمارک با زبان انگلیسی آشنایی دارند و بیشتر آن ها نیز به این زبان کاملاً مسلط هستند. با این حال، برای ارتباط با مردم هر کشوری، خیلی خوب است که حداقل چند کلمه ای بتوانید به آن زبان صحبت کنید. اگر تجربه سفر به کشورهای خارجی را داشته باشید، احتمالاً می توانید تصور کنید که چقدر سخت است اگر حتی یک کلمه هم نتوانید به زبان آن کشور صحبت کنید. همچنین اگر تا کنون به دانمارک سفر کرده باشید، حتماً متوجه شده اید که دانمارکی ها چقدر از مشاهده صحبت کردن یک خارجی به زبان آن ها شگفت زده می شوند! از سوی دیگر، آشنایی با این کلمات و عبارات کاربردی به شما کمک می کند که بهتر بتوانید از طریق اشارات، منظور خودتان را برسانید و از دیگران راهنمایی بگیرید.زبان دانمارکی در سفر

از این رو، در ادامه قصد داریم که شما را با شماری از متداول ترین و کاربردی ترین عبارات دانمارکی و معنای آن ها آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

کاربردی ترین عبارات دانمارکی و معنای آن

فارسی

دانمارکی

تلفظ

سلام

Goddag/Hej

Go-day/Hi

خدانگهدار

Farvel

Fah-vel

بله

Ja

Ya

خیر

Nej

Nai

سپاسگزارم

Tak

Tack

عذر میخواهم

Undskyld

Un-school

ببخشید

Beklager

Bi-clay-er

خوش آمدید

Selv tak

Sell tack

آیا شما به زبان انگلیسی صحبت می­کنید؟

Taler du engelsk?

Tai-ler do eng-gelsk?

من به زبان دانمارکی صحبت نمی­کنم.

Jeg taler ikke dansk.

Yai tai-ler igge dansk.

قیمت این چقدر است؟

Hvor meget koster det?

Vor my-et kaw-sta day?

من فقط قصد تماشا داریم (این عبارت در هنگام خرید، کاربردی است.)

Jeg kikker bare.

Yai kee-gah bah

بنزین بدون سرب

Blifri benzin

Blee-free ben-seen

دیزل

Diesel

Dee-sel

 … کجاست؟

Hvor er…

Vor air…

من بیمار هستم.

Jeg er syg.

Yai air sue.

من به … حساسیت دارم.

Jeg er allergisk over for…

Yai air a-ler-geesk ower for…

اینجا درد می­کند.

Det gør ondt her.

Day ger ond hair.

اسم شما چیست؟

Hvad hedder du?

Ved hell-er do?

اسم من، … است.

Mit navn er…

Meet now-n air..

شما اهل کجا هستید؟

Hvor kommer du fra?

Vor kom-ah do fra?

من اهل … هستم.

Jeg er fra…

Jai air fra..

ورودی

Indgang

In-gang

خروجی

Udgang

Ool-gang

باز

Åben

Oben

بسته

Lukket

Lou-ket

ممنوع

Forbudt

For-boot

پلیس

Politi

Po-lee-tee

بیمارستان

Hospitalet/Syghus

Haws-pee-tai-let/Sue-who-s

دفتر پست

Posthus

Post-who

مرکز شهر

Centrum

Cen-trum

ساعت چند است؟

Hvad er klokken?

Ved air claw-gen

کریسمس مبارک

Glædelig Jul

Gley-thlee yool

خوبم. ممنون

Godt, tak

Got, tag

کافیست

Det er nok

deh air knock

از ملاقات شما خوشبختم

            Det var rart at møde dig

D’ vahr rarht add murdhe dah-ee

لطفاً

Vær så venlig

Ver saw venlee

آیا این جا کسی هست که بتواند انگلیسی صحبت کند؟

Er der nogen her, der taler engelsk?

 

Air dah no’en heer, dah tailor eng’elsk

کمک!

Hjælp!

Yelp

مراقب باش!

Pas på!

Pass poh

صبح بخیر (قبل از ساعت ۱۰-۱۱ صبح)

Godmorgen

good’ morgen

 

صبح بخیر (بعد از ساعت ۱۰-۱۱ صبح، اما پیش از ظهر)

Godformiddag

 

good’formidhae

 

عصر بخیر

Godaften

good’hafden

شب بخیر

            Godnat

good’hnad

شب بخیر (خوب بخوابی!)

Sov godt

saw’oo got

من متوجه نشدم.

            jeg forstår ikke

Yaye for-store ‘ee’eh

توالت کجاست؟

Hvor er toilettet?

War ayer toiledet

من را تنها رها کنید.

Lad mig være i fred

Ladh ma’ee ware i fredh

من را لمس نکنید!

Rør mig ikke!

Rawr ma’ee ‘eek’e

من با پلیس تماس خواهم گرفت.

Jeg ringer efter politiet

Ya’ee rang’ehr ef-tuh po’lee’teet

بایست! دزد!

Stop tyven!

Stop tee’ven

من به کمک تو/شما احتیاج دارم.

Jeg har brug for din/jeres hjælp

Ya’ee har bro’ for deen/Y’ayers yelp

این یک وضعیت اورژانسی است.

Det er et nødstilfælde

Day air ed need’steel’fell’eh

من گم شده­ام.

Jeg er faret vild.

Ya’ee air far’red veel.

من کیفم را گم کرده­ام.

Jeg har mistet min taske

Ya’ee har mis’ted mean task’eh.

من کیف پولم را گم کرده­ام.

Jeg har mistet min pung.

Ya’ee har mis’ted meenn poeng/like sung, just ‘p’ung

من زخمی شده­ام.

Jeg er kommet til skade

Ya’ee air comet tel’ skadhe

من به پزشک احتیاج دارم.

Jeg har brug for en læge

                                   Ya’ee har bro’ for en lay’eh

آیا می­توانم از تلفن شما استفاده کنم؟

Må jeg låne din telefon?

Mo’ ya’ee lone’eh deen telephon’

۱

en/et

en/ed

۲

to

to

۳

tre

trre

۴

fire

fear

۵

fem 

fem

۶

seks 

sex

۷

            syv 

sur’oo

۸

            otte 

ude

۹

            ni 

ni

۱۰

ti

ti

۱۱

elleve 

elve

۱۲

tolv 

toll

۱۳

tretten 

tredn

۱۴

fjorten 

fyordn

۱۵

            femten 

femden

۱۶

seksten 

seksden

۱۷

sytten 

surdn

۱۸

atten 

adn

۱۹

nitten 

needn

۲۰

tyve 

turve

۲۱

enogtyve 

enoyturve

۲۲

toogtyve 

to’oyturve

۲۳

treogtyve 

                                     tre’oyturve

۳۰

tredieve 

tredhieve

۴۰

fyrre 

furre

۵۰

halvtreds 

halvtres

۶۰

tres 

tres

۷۰

halvfjerds 

hal-fjars

۸۰

firs

fears

۹۰

halvfems 

halfems

۱۰۰

            ethundrede, hundrede

edhunredhe, hunredhe

۱۵۰

ethundrede og halvtreds

edhunredhe aw halvtres

۲۰۰

            tohundrede

tohunredhe

۳۰۰

trehundrede

trehunredhe

۱۰۰۰

tusind

toosin

۲۰۰۰

totusinde

totoosine

۱۰۰۰۰۰۰

en million

in milion

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

en milliard

en miliar

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

            en billion

in beelion

شماره … (قطار، اتوبوس و …)

nummer …

numuh …

نیم

halv

hal

یک سوم

en tredjedel

in trethiedel

کمتر

mindre

minre

بیشتر

mere 

mirrer

حالا

nu 

noo

بعداً

senere 

senere                       

قبلاً

før 

furr

صبح

morgen 

morEN

صبح دیروقت

formiddag 

formidhai

بعد از ظهر

eftermiddag 

eftuhmidhai

عصر

aften 

afDEN

شب

nat 

nad

رأس ساعت ۱ صبح (AM)

klokken 1

klogen et

رأس ساعت ۲ صبح (AM)

klokken 2

klogen to

ظهر

middag 

midhai

رأس ساعت ۱ بعد از ظهر (PM)

klokken 13

klogen tredn

رأس ساعت ۲ بعد از ظهر (PM)

klokken 14

klogen fyordn

نیمه شب

midnat 

midhnad

 منابع https://wikitravel.org/en/Danish_phrasebook و  https://www.danishnet.com/travel-denmark/danish-words-and-phrases/

۱/۵ - (۱ امتیاز)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + سیزده =

تماس با کارشناس